Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka

U bytových domů je větší než u rodinných domů. Rodinné domy jsou nejčastěji vyhotovovanými objekty. Finančními prostředky jsou ale spíše půjčky. Finance jsou největším problémem ve stavebnictví.

Kanalizační přípojka musí být v dostatečném krytí pod vozovkou. Minimálně by tato hloubka měla být 1,8 metru. Kanalizační přípojka je napojená na svodné potrubí. Při napojení odpadního potrubí na svodné potrubí zvětšujeme průměr o jeden řád.

Zkouška vnitřní kanalizace

Veškeré stavební práce musí být zkontrolovány a zapsány do stavebního deníku. Kanalizace má zkoušky, které se skládají z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušky plynotěsnosti větracího potrubí. Kanalizační přípojka se připojuje směrem k silniční stoce.